HERCESA V ČR
 POBOČKY
  NOVINKY
 FAQ´s

NOVINKY

Hercesa News - Hercesa se zúčastnila "Dne s Libu¨í"
26.09.2011


Hercesa se zúčastnila "Dne s Libu¨í"
V soboru 24. září se v sousedství zájmové oblasti společnosti Hercesa, na kři¸ovatce ulic Zbudovská a Novodvorská, v Praze-Libu¨i konala prezentační akce „Den s Libu¨í“, kterou pořádala společnost KZP za sponzorské podpory společnosti Hercesa a dal¨ích.
Díky této prezentační akci byly slavnostně představeny zástupcům samosprávy, místním občanům i široké veřejnosti plány budoucího rozvoje a výstavby nové části městské čtvrti Praha-Libuš, jen¸ do oblasti podél Novodvorské ulice přinese chybějící slu¸by, nové kvalitní bydlení či kancelářské prostory a v neposlední řadě novou trasu metra D, která propojí Libuš s centrem Prahy.

Název akce se odvolává na bájnou kně¸nu Libuši, zakladatelku přemyslovské dynastie, která podle pověsti věštila vznik města Prahy na březích řeky Vltavy. Akci zahájil starosta městské části Praha-Libuš po jeho¸ vystoupení zástupce společnosti Metroprojekt představil projekt výstavby metra. Návštěvníci mohli shlédnout řadu prezentací a seznámit se s vizualizacemi a modely budoucí výstavby, o kterých měli mo¸nost pohovořit přímo na místě s odpovědnými osobami.

Společnost Hercesa ve svém stánku představila vizualizaci budoucího projektu „BD Novodvorská“ ve dvou rozpracovaných alternativách. Na četné dotazy a připomínky ze strany široké veřejnosti odpovídali zejména architekti Jan Kasl s Janem Čejkou a zástupci našeho pra¸ského týmu.

©2019 Hercesa República Checa. Todos los derechos reservados. Diseńo Web y programación: Soluciones IP