HERCESA V ČR
 POBOČKY
  NOVINKY
 FAQ´s

NOVINKY

Hercesa News - Projekt BD Novodvorská v Praze-Libu¨i získal souhlasné stanovisko "EIA"
14.08.2012


Projekt BD Novodvorská v Praze-Libu¨i získal souhlasné stanovisko "EIA"
Společnost Hercesa CZ s.r.o. mů¸e dále pokračovat v přípravách výstavby bytového domu v MČ Praha - Libu¨. Dne 14.8.2012 bylo zveřejněno souhlasné stanovisko odboru ¸ivotního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve věci posouzení vlivu na ¸ivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. k projektu „Bytový dům Novodvorská“.

Na základě posouzení vlivu na ¸ivotní prostředí  bude dále rozvíjena a realizována varianta 3BD skládající se ze tří samostatných objektů vzájemně propojených společným suterénem, ve kterém budou umístěna parkovací stání a technická vybavení jednotlivých budov.  Celý projekt nabídne 210 bytových jednotek ve skladbě od garsoniér s jednou obytnou místností, přes 2+kk/1, 3+kk/1 a¸ po 4+kk/1. Ustupující podla¸í vyu¸ívají střech jako střešních teras, podobně jako v 1.NP, kde jsou plochy na zelené střeše gará¸ové podno¸e přičleněny k bytům. Projekt dále nabídne 1 nebo 2 obchodní plochy do 200 m2 a celkově 297 parkovacích stání, z čeho¸ je 64 parkovacích stání navr¸eno jako náhrada za stávající parkovací dům.


©2019 Hercesa República Checa. Todos los derechos reservados. Diseńo Web y programación: Soluciones IP